Zákon 182/1993 Z.z. NR SR o vlastníctve bytov a nebytových priestorov PDF Vytlačiť E-mail

 

Zákon 182/1993 Z.z. NR SR o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=12601&FileName=93-z182&Rocnik=1993