Cenník služieb PDF Vytlačiť E-mail

 jednotková cena1 Mesačný správcovský poplatok na byt/NP/garáž

objekt v počte 4 - 11 bytov /NP 7,80 €

objekt v počte 12 - 48 bytov/NP 7,00 €

objekt v počte 49 - 99 bytov/NP 6,20 €

objekt nad 100 bytov/NP 5,40 €

garážové státie 2,00 €2 Administratívne a doplnkové služby nad rámec Zmluvy o výkone správy

Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A4 0,11 €

Vyhotovenie fotokópie z projektovej dokumentácie vo formáte A4 2,10 €

Vystavenie potvrdenia o záväzkoch na byt a iných údajov z evidencie 1,80 €

Vystavenie potvrdenia o veku domu 1,40 €

Vystavenie a zaslanie jednej upomienky  vrátane poštovného poplatku

- fakturuje sa domom (do doby splatenia záväzku dlžníkom): poštovné + 1,60 €

Doručovanie písomných zásielok na základe rozhodnutí vlastníkov

nad rámec povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o výkone správy poštovné + 1,60 €

Vypracovanie zmluvy o nájme spoločných priestorov / NP  - pre podnikateľské účely 25,00 €

Vypracovanie zmluvy o nájme spoločných priestorov / NP  - pre nepodnikateľské účely 6,00 €

Vypracovanie opravného vyúčtovania z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých vlastníkom 15,00 €

účasť správcu na schôdzi vlastníkov bytov nad rámec ZoVS 25,00 €


3 Inžinierska činnosť - pri investič. projektoch bytových domov

Zabezpečenie stavebného povolenia alebo ohlásenia stavby 280,00 €

Zabezpečenie úveru v komerčnej banke 300,00 €

Podanie kompletnej žiadosti o štátnu dotáciu, podporu zo ŠFRB 1% z ceny diela

Podanie žiadosti o dotáciu z Európskej banky pre obnovu a rozvoj

poplatok po úspešnom podaní žiadosti 1% z ceny diela4 Opatrovateľská služba

Stráženie 1 dieťaťa v čase od 7:00  do 18:00 3,40 €/ 1 hod

Stráženie 1 dieťaťa v čase od 18:00  do 7:00 4,00 €/ 1 hod

Stráženie 1 dieťaťa počas víkendu 4,60 €/ 1 hod

Opatrovanie  ďalšieho dieťaťa naviac + 50% z ceny

Príplatok za varenie počas stráženia 1,60 €

* podmienky tejto opatrovateľskej služby sú uvedné v menu: opatrovateľská služba