Opatrovateľská služba PDF Vytlačiť E-mail

 

Túto opatrovateľskú službu poskytujeme našim klientov – vlastníkov bytov, ktorí sú v našej správe .

 

Častokrát sa naskytne problém: „ ... potrebujem si odskočiť na niekoľko hodín ... „

 • musím si vybaviť neodkladné povinnosti na úradoch
 • potrebujem si nakúpiť
 • chcem ísť navštíviť priateľa
 • mám dôležité rokovanie
 • potrebujem ísť na vyšetrenie
 • mám stretávku s bývalými spolužiakmi
 • chceme ísť do kina, divadla, na koncert resp. iné kultúrne podujatie
 • dnes som objednaná ku kaderníčke, kozmetičke
 • a iné.

 

Vaše plány sú častokrát zmarené z dôvodu, ako a komu zverím na čas mojej neprítomnosti svoje dieťa (1 či viac). Potrebujete súrne opatrovanie k dieťaťu ale nemáte záujem o stálu službu.

Naša spoločnosť DOMOSPRÁVA s.r.o., Vám zabezpečí krátkodobé stráženie Vašich ratolestí.

Výhody tejto špeciálnej služby pre našich klientov :

 

 • nemusíte sa oberať o svoj čas hľadaním agentúr poskytujúcich opatrovateľskú službu
 • vedenie spoločnosti Vám poskytne osobu spoľahlivú a zodpovednú tejto činnosti
 • vyslaná opatroveteľka je bezúhonná, s čistým trestným registrom
 • vyslaný pracovník sa Vám preukáže evidenčnou kartou našej spoločnosti
 • pracovníkov spoločnosti poznáte prostredníctvom ich výkonu správy Vášho bytového domu

 

Služby :

 • opatrujeme deti len klientom – vlastníkom bytov v našej správe
 • opatrujeme priamo vo Vašom byte doma
 • opatrujeme deti od : 0 – 15 rokov
 • opatrujeme v čase od : 7:00  do 18:00
 • opatrovateľské služby od : 18:00  do 7:00 a počas víkendu, poskytujeme za príplatok, pričom doba objednania je minimálne 3 pracovné dni vopred
 • počas doby opatrovania sa naši pracovníci budú Vášmu dieťaťu plnohodnotne venovať hrami, školskými povinnosťami
 • v prípade potreby môžu vypomôcť s drobnými domácimi prácami podľa dohody

 

Podmienky

 • opatrovateľskú službu si môže objednať len vlastník bytu v našej správe
 • nájomník si objednáva túto službu prostredníctvom vlastníka bytu
 • objednávka musí byť podaná minimálne 24 hodín vopred požadovanej služby
 • pri objednávke je nutné uviesť presne požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári (kliknutím TU otvoríte objednávkový formulár)
 • po doručení Vašej objednávky obdržíte z našej strany vyrozumenie písomne resp. telefonicky na požadovanú adresu (kontakt) do 4 hodín (počas pracovnej doby našej spoločnosti).

 

Platobné podmienky

 • Minimálna doba objednania služby je 2 hodiny.
 • Neúčtujeme príplatky za opatrovateľku hovoriaci cudzím jazykom.
 • Neúčtujeme príplatky za choré dieťa.
 • Ceny sú uvedené v cenníku (cenník služieb)
 • Ceny sú uvedené bez DPH.
 • Účtujeme každú začatú hodinu služby. Tolerancia je 10 minút.
 • Pri novom klientovi a pri prvej záväznej objednávke služieb sa vždy platí 50% čiastky vopred. Úhradu je potrebné urobiť tak, aby bola na účte spoločnosti predtým, ako pracovník nastúpi do práce.
 • Úhrada za službu (resp. doplatok ) sa platí nášmu pracovníkovi pri odchode na základe vydaného pokladičného bloku s pečiatkou našej spoločnosti
 • Pri akejkoľvek vašej potrebe zmeny harmonogramu objednávky informujte našu spoločnosť minimálne 2 hodiny vopred.
 • Stornovať objednávku, môžete minimálne 10 hodín pred dojednaním služby. V opačnom prípade ste povinný uhradiť finančnú čiastku za požadovanú službu podľa predošlej objednávky .

Cenník služieb

 • Stráženie 1 dieťaťa v čase od 7:00  do 18:00                             3,40 €/h
 • Stráženie 1 dieťaťa v čase od 18:00  do 7:00                             4,00 €/h
 • Stráženie 1 dieťaťa počas víkendu                                               4,60 €/h
 • Opatrovanie  ďalšieho dieťaťa naviac                                          + 50 %
 • Príplatok za varenie počas stráženia                                              1,60
 • Príplatok za žehlenie individuálnou dohodou podľa množstva